De wet verplicht ANBI’s verschillende gegevens te publiceren. De onderstaande documenten bevatten de juiste gegevens. 

Voor verdere vragen kunt u zich graag wenden tot secretariaat@ceder.nl